aktuality
Poštovní schránky


Nerezové zábradlí


   

2007

Dodávka a montáž technologie lisovny s roční kapacitou 6500 tun oleje pro firmu VKS Pohledští Dvořáci a.s., Česká republika.
2006 Dodávka a montáž technologie lisovny s roční kapacitou 10000 tun oleje pro firmu VENAS a.s., Slovensko
2005 –2006 Montáž technologie na úpravu glycerinové fáze pro firmu AGP Jihlava, Česká republika.
2004 – 2005 Montáž technologie výrobny metylesteru s výrobní kapacitou 70000,-t/rok pro firmu     AGP Jihlava, Česká republika.
2003

Montáž technologie sušky na kukuřici pro firmu Saatmaisgemeinschaft           Feldkirchen Linz, Rakousko.

2002 Montáže technologie zpracování výpalku pro firmu Schlempetrocknungs- Und Handrlsgesellschaft m.b.H ve Starreinu, Rakousko. 
2001

Rozšíření technologie lisovny řepky a filtrace oleje pro firmu AGP Jihlava, Česká republika

2000 Montáž technologie výrobny metylesteru s roční produkcí 32000,-t/rok pro firmu        AGP Jihlava, Česká republika
1998 Montáž technologie osiv pro firmu Semenárna Lublan, Slovinsko.
1997 – 2001

Montáž technologie lihovaru pro firmu Landwirtschaftliche Brennerei Starrein, Rakousko.

1996 – 1997

Montáž výrobní haly a skladových hal a technologie na úpravu glycerinové fáze pro firmu AGP Jihlava, Česká republika.

1994- 1995 Montáž technologie lisovny řepkového oleje,výrobna metylesteru a

skladů výstupních produktů pro firmu AGP Jihlava, Česká republika.

1992-1994 Montáže ocelových hal a posklizňových technologií pro zemědělské farmy, Rakousko. 
Dále jsme spolupracovali s Institut für Verfahrens-Brennstooff-Umwettechnik Wien, Rakousko při vývoji technologie na výrobu ekologického paliva Butanol.

Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Cimbria-Heid Gm.b.H. Stockerau při výrobě ocelových technologických prvků používaných v technologiích na zpracování osiv.

Výše uvedený výčet představuje pouze nejvýznamnější námi realizované zakázky.
 
© René Stanzel & Martin Došek